5 redenen…

om deze politieke week éxtra te volgen

2 verkiezingen, pensioenstakingen en veranderende machtsverhoudingen; komende dagen bevatten alle ingrediënten voor politiek vuurwerk. En dat zal z’n weerslag hebben op ons werk. Nog niet overtuigd? Hier zijn 5 knettergoede redenen om deze week aan te haken bij de ‘Week van de Politiek’ van MN.

Reden 1: Europa gaat opnieuw bepalen wat ze met pensioenen wil

Tussen 23 mei en 26 mei mogen alle lidstaten van de Europese Unie naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Nederland bijt het spits af. Je hebt vandaag misschien al gestemd voor het Europees Parlement, of je gaat nog stemmen. En dat is belangrijk. Tijdens de vorige regeringsperiode heeft de EU zich intensief bemoeid met de pensioenen in Europa én in Nederland. Belangrijke dossiers hebben invloed op MN en haar opdrachtgevers en precies daarom is Public Affairs actief in Europa. Met succes. Zo dwongen PMT, PME en MN in samenwerking met APG en PGGM af dat het toezicht op pensioenuitvoerders op nationaal niveau blijft en dat PMT en PME vrijheden behouden op bestuursniveau.


Ondanks mooie lobbyresultaten blijft Europese wetgeving impact houden. Zo moet MN meer en beter informatie verstrekken aan de deelnemer (IORP II) en worden vermogensbeheerprocessen aangepast (MiFID II). Voor het volgende EU-parlement staan onder andere richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord beleggen en IORP III op de planning. Reden genoeg om goed op te letten wat er gestemd gaat worden de komende dagen.


Meer weten over de impact van de EU op MN? Check woensdag MN Plaza.

Reden 2: Met de Brexit verliest MN haar Europese maatje

Succesvol lobbyen is een kwestie van coalities sluiten. Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben allebei grote aanvullende pensioenpotten. Voor andere EU-lidstaten geldt dit in mindere mate. Met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk verliest Nederland dus een geestverwant in de Europese lobby over pensioenen. MN is daarom naarstig opzoek naar nieuwe bondgenoten. Eén initiatief daarvoor is het zogenaamde ‘Sibiu-paper’. Dit paper is vernoemd naar de Roemeense plaats Sibiu waar regeringsleiders van alle EU-lidstaten samenkomen om de toekomst van de EU te bespreken. In het Sibiu-paper heeft MN, samen met APG en PGGM, opgeschreven hoe wij de toekomst van pensioenen in de EU voor ons zien. PMT, PME en MN willen graag dat de EU stappen zet om een uitgebreid stelsel van tweedepijlerpensioenen op te bouwen in alle EU-lidstaten. Zo krijgt elke Europeaan een goede oudedagvoorziening en MN meer gelijkgestemden in Brussel. Dit paper zullen wij publiceren voor de nieuwe Europese Commissie, die na de verkiezingen van mei zal aantreden.


Benieuwd naar wat MN allemaal doet in Europa? Kijk dan woensdag weer op MN Plaza.

Reden 3: De coalitie verliest haar meerderheid in de Eerste Kamer, so what?

Op 20 maart is Nederland naar de stembus gegaan voor verkiezingen van de Provinciale Staten. Daarbij heeft de huidige regering een flink aantal zetels verloren. GroenLinks en Forum voor Democratie waren de grote winnaars. De Provinciale Staten regeren over de provincies, maar zij kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt op 27 mei. De coalitie zal dan haar meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. Dat betekent dat zij daarna zal moeten samenwerken met oppositiepartijen om wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen hierdoor meer invloed. Zij kunnen namelijk allebei de coalitie aan een meerderheid helpen. De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden de komende tijd een belangrijk thema. De vraag is welke kant deze coalitie opgaat? Zoekt ze steun bij GroenLinks? GroenLinks verkondigt ruwweg dezelfde standpunten als de vakbond, dus dat betekent waarschijnlijk een ‘linkser’ pensioenakkoord. Of gaat ze toch in zee met Thierry Baudet van Forum en… En ja, wat dan? Niemand weet precies wat Forum voor Democratie met de pensioensector wil.


Lees vrijdag meer over wat dit gaat betekenen voor MN.

Reden 4: De pensioenstrijd in Nederland barst opnieuw los

Met de installatie van de nieuwe Eerste Kamer zijn de politieke pensioenschaakstukken weer geshuffled en kan er weer gespeeld gaan worden. Sinds de Provinciale Staten-verkiezingen hebben er al voorzichtige verkenningen plaatsgevonden tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oppositiepartijen. Vakbond FNV wil van de verkiezingen gebruikmaken om de pensioendiscussie weer bovenaan de politieke agenda te zetten. Dat doen ze met een grote pensioenstaking, volgende week op dinsdag 28 en woensdag 29 mei. Op 28 mei legt FNV met stakingen het openbaar vervoer plat. Op woensdag worden er op vier plekken in het land demonstraties gehouden en leggen werknemers in verschillende sectoren, waaronder de metaalsector, het werk neer. De hoop van FNV is dat dit hun onderhandelingspositie versterkt, maar de druk van werkgevers en het Kabinet om hun voorstellen te accepteren neemt toe. De pensioenstrijd is nog lang niet gestreden.


Wat staat er voor PMT en PME op het spel? En hoe wordt MN geraakt door een eventueel pensioenakkoord? Check vrijdag weer dit magazine.

Reden 5: De commissie Parameters komt met een advies

Oud-minister van Financiën Dijsselbloem zei na zijn vertrek uit de politiek in een interview dat hij eerst maar eens een konijnenhok voor zijn dochter ging bouwen. Hij bleek de roep van de politiek toch niet te kunnen weerstaan en nam het voorzitterschap van de Commissie Parameters op zich. De Commissie brengt aan het eind van deze maand een advies uit over de parameters die pensioenfondsen de komende jaren moeten hanteren. De vraag op iedereens lippen is daarbij: kan de Commissie Parameters kortingen voorkomen? De Commissie adviseert namelijk ook over de rente waarmee PMT en PME mogen rekenen om hun dekkingsgraad te bepalen. De hoop is natuurlijk dat Dijsselbloem en zijn commissie die rente naar boven bijstellen zodat kortingen kunnen worden voorkomen.

Het speelveld van Public Affairs

De afdeling Public Affairs zorgt dat MN en haar opdrachtgevers zichtbaar zijn in het Europese en Nederlandse politiek-maatschappelijke speelveld. Het team probeert wet- en regelgeving voor MN en haar opdrachtgevers te beïnvloeden door belangenbehartiging in Den Haag, Brussel en Frankfurt. Omdat deze week van groot belang is, wil Public Affairs alle MN’ers graag op de hoogte houden van wat er in Europa gebeurt en wat dit voor MN gaat betekenen. Dit doen we met een reeks aan publicaties in dit magazine.