Roos Vermeij (PME): ‘Wij zijn er voor de maakindustrie en voor de technologische ontwikkeling’

Het ziet ernaar uit dat de coalitie na vandaag geen meerderheid meer heeft in de Eerste Kamer. Hoe heeft dat effect op PME en MN? Wat betekent dat voor een mogelijk pensioenakkoord? Om erachter te komen gaan we in gesprek met Roos Vermeij, oud PvdA-Kamerlid en bestuurder van PME.

‘Een pensioenakkoord vraagt om een veel breder draagvlak dan alleen de coalitiepartners. Dat komt doordat de uitvoering van een pensioenakkoord vele jaren vergt om te implementeren. Denk aan het maken van nieuwe wetgeving, hoorzittingen en het toetsen van de uitvoerbaarheid. Daarom is er sowieso een grotere coalitie nodig.

Voor de verkiezingen waren politici eigenlijk vrij ontspannen over het mogelijk verliezen van de meerderheid. Ik vond dat vreemd. Zelf denk ik dat hierbij een rol speelt dat er in deze kabinetsperiode weinig wetgeving aan de orde komt. En dat is natuurlijk precies het deel waar je de Eerste Kamer voor nodig hebt. In de eerste periode zijn er zoveel plannen gemaakt, dat het tweede deel vooral in het teken zal staan van de uitvoering ervan. Voorzichtig gesteld zal de Eerste Kamer in de tweede helft van de regeerperiode minder druk zijn. Maar als de nieuwe pensioenwetgeving eraan komt, wordt dat wel degelijk een big deal.’

Hoe kun je daar nog invloed op uitoefenen?

‘Door veel aan te leveren aan de onderhandelende partijen. De vijf grote fondsen kunnen invloed uitoefenen door gezamenlijk één standpunt in te nemen. Ik denk dat veel mensen dit niet weten, maar in de aanloop naar het sluiten van een pensioenakkoord gebruiken we nu al veel kennis en kunde van MN’ers.

Twee mensen van MN zijn daarbij voor ons heel erg belangrijk (het is natuurlijk altijd gevaarlijk om namen te noemen, maar ik ga me er toch aan wagen). Menno Nadels (adviserend actuaris van Advies & Acturiaat) ‘rekent’ alle scenario’s voor ons door, zowel voor de fondsen, als in commissies voor het pensioenakkoord. En Marijke Colly van Public Affairs probeert ons zo goed mogelijk te vertegenwoordigen bij de beleidsmakers. Ik moet erbij zeggen: dit zijn slechts twee mensen, want nog veel meer MN’ers helpen ons.’

Wat gebeurt er als er geen akkoord komt?

‘Ja, dat heeft grote gevolgen. Als je wereldwijd kijkt, is ons pensioenstelsel de nummer 1 of 2 ter wereld. Maar zie je de laatste tijd de krantenkoppen, dan krijg je die indruk helemaal niet. Waar we last van hebben in het huidige contract is dat het helemaal vastzit. In het huidige nominale contract zijn enorme zekerheden gestopt. Wat nu beter zou passen, is een variant waarin je iets meer risico kunt nemen. Uiteraard op voorwaarde dat je naar deelnemers heel erg duidelijk bent over de consequenties.

En je hebt relevante wetgeving en een passend toezichtkader nodig. Voor de totstandkoming en de kwaliteit van die wetgeving zijn persoonlijke relaties tussen parlementariërs erg belangrijk. Dat is vaak niet bekend. Goede samenwerking tussen minister en woordvoerders in de Tweede Kamer leidt tot betere discussies en een beter resultaat..’ Ook wanneer partijen in de luwte kunnen samenwerken aan een wetsvoorstel, verhoogt dit de slagingskans.

Wat kun je, vanuit je eigen ervaring in de politiek, meegeven aan de afdeling Public Affairs van MN?

‘De metaalsector is een mooie, relevante en dynamische sector. Wij zijn er voor de maakindustrie en voor de technologische ontwikkeling. Van hele kleine werkgevers, tot hele grote. Met betrokken werknemers en werkgevers. Dát is wat je wilt vertellen!

Maar denk ook aan hoe wij (en PMT) onze klantbediening vernieuwen. Via onze consulenten kunnen wij dienstverlening op maat aanbieden, dat is vrij uniek. Zulke verhalen moeten altijd mee in je achterzak, zeker wanneer je beleidsbepalers spreekt.’

Wat is de meerwaarde van de afdeling Public Affairs voor PME?

‘Jullie brengen informatie en halen het op. Jullie kijken naar buiten en bewegen je naar buiten en dat is nodig. Ook internationaal wordt er fantastisch werk geleverd. Dat kunnen we niet zelf doen, dus daar zijn we heel erg bij mee. Het is ook belangrijk dat juist Public Affairs professionals met Kamerleden gaan praten, de band die jullie opbouwen is belangrijk..

Toen ik zelf in de Kamer zat waren gesprekken met Public Affairs medewerkers vaak ook productiever dan met bestuurders. Zij denken gelijk met je mee: ‘Hoe kan ik jou helpen?’ Of: ‘Wat kan ik bij jou aanleveren?’ Denk daarbij bijvoorbeeld aan moties, amendementen of Kamervragen. Bestuurders hebben gewoonweg geen tijd om follow-up te geven aan zo’n gesprek en hebben nog wel eens de neiging “het nog een keer goed uit te leggen” haha.’

Wat is de impact van een mogelijk nieuw pensioenakkoord op MN?

‘Dat is lastig inschatten, maar een nieuw contract of nieuwe wetgeving betekent zeker ook iets voor de pensioenuitvoerders. Als we iets gaan doen met degressieve opbouw dan is dat een andere manier van werken. Een ander voorbeeld is dat je straks meerdere contracten naast elkaar kunt hebben. Ook dat betekent iets voor de manier van werken, los van de wettelijk jaarlijkse wijzingen. Je moet nieuwe producten gaan aanbieden en dat kost extra werk.

De oproep van de fondsen aan de politiek is niet alleen inhoudelijk. Een ingrijpende stelselwijziging vergt veel tijd om door te kunnen voeren. Een transitieperiode is wenselijk, zodat we veranderingen zorgvuldig kunnen implementeren. Je zit immers met zoveel geschiedenis in bestaande systemen. We weten allemaal hoe ingewikkeld het is om dit op een goede manier te verwerken.

En blijf om je heen kijken. Het is niet zo vanzelfsprekend dat alles blijft zoals het is. Digitalisering doet z’n intrede. Mensen houden niet meer van teksten, maar van beelden. Ze zijn gewend aan superservice, zoals bij bol.com, de bank of de zorgverzekeraar. Klanten verwachten meteen antwoord. Wij zullen daar samen met MN op moeten inspelen, ik heb daar ongelofelijk veel zin in.’

Hoe beleef je MN?

‘Wat me hier iedere keer opvalt; iedereen is enorm aardig. De ontvangst is bijzonder hartelijk, van de begane grond tot aan de zestiende verdieping. Mensen stappen op je af en beginnen een praatje. In de politiek ging alles juist in zo’n tempo dat je niet altijd de tijd had om heel aardig te doen.

Als ik een verbeterpunt moet noemen, zou ik zeggen: het mag van mij op de inhoud nog iets opener. MN is soms nog wat ouderwets. Ik hoor graag direct van iedereen wat je van een voorstel vindt. Gewoon vanuit open gesprekken. Het mooie is dat ik weet dat het erin zit.

MN is immers geworteld in een wereld met sociale partners, daarbij hoort zeker ook een stukje politiek. En bij de fondsen én MN kunnen ze er wat van als het om politiek gaat. Ik kom volleerde politici tegen zonder dat ze het zelf weten. Maak daar ook wat leuks van. Je zit hier op steenworp afstand van het Binnenhof. Ga er vooral eens kijken.’