“Eenvoudig eenduidig beheersbaar applicatielandschap door o.a. autonomie van informatiegebieden.”

Ken je het spelletje Jenga nog? Van die houten blokjes die je op elkaar stapelt en waarna je vervolgens, met een vaste hand, probeert om er één tussenuit te halen. Als alle systemen volledig van elkaar afhankelijk zijn wordt het een soort grote Jenga toren. Dit is niet heel handig als je even snel iets wilt veranderen aan ‘het onderste blokje’. Anderzijds willen we dubbele functionaliteiten zoveel mogelijk vermijden. Tenslotte zouden 500 Jenga torens naast elkaar ook veel onderhoud opleveren.

“Als je bijvoorbeeld kijkt naar de NPS applicaties, dan kun je stellen dat er een andere taakverdeling is tussen applicaties en daardoor een betere afbakening van verantwoordelijkheden. Daardoor is de onderlinge afhankelijkheid verkleind. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt doordat sommige gegevens, denk bijvoorbeeld aan email adressen, voortaan in de call center systemen worden beheerd in plaats van in NPS systemen. Door deze gebieden beter te scheiden worden systemen ‘kleiner’ zodat ze makkelijker getest en aangepast kunnen worden, en uiteindelijk de kwaliteit van de applicatie verbetert.”
- Marièle Poot

Mocht je nog vragen hebben hierover dan kan je bellen of mailen met de architecten van de MN IV bij de afdeling AKV.