Gebruik gestandaardiseerde en eenduidige ontwikkel en beheer processen


Soms is het prettig om niet bij alles wat je doet te hoeven nadenken: hoe zal ik het ditmaal eens aanpakken. Dat helpt om te kunnen focussen op de inhoud, in plaats van op de aanpak. Neem bijvoorbeeld het in elkaar zetten van een kast. Het proces hoe je de kast in elkaar zet verschilt per leverancier van zo’n kast. Met een standaard IKEA bouwpakket heb je met twee mensen, een handleiding én de meegeleverde inbussleutel, snel een kast staan. Binnen MN hebben we ook zoveel mogelijk van onze processen op een standaard manier ingericht. Van begin tot eind: van het opstellen van de architectuur, naar de realisatie van de oplossingen. Ook het incident, problem en change management en het beheer zowel functioneel als technisch is ingericht via een gestandaardiseerd proces. Voor data management zijn de processen deels geïmplementeerd en deze worden nog verder uitwerkt. Door de processen te hebben vastgesteld en het volgen van die processen, is het voor MN makkelijker om aantoonbaar ‘in control’ te zijn. Daarbij verkrijgen we hiermee de noodzakelijke ISAE3402 verklaring die voor onze opdrachtgevers belangrijk is. Stel nou dat je de IKEA kast, waar we het eerder over hadden, op een keer verkoopt aan een nieuwe eigenaar. Als je dan de handleiding online opzoekt kan de nieuwe eigenaar de kast met gemak weer in elkaar zetten. Ook bij MN is de uitwisselbaarheid tussen collega’s van eenzelfde discipline is ook eenvoudiger bij het hanteren van gestandaardiseerde processen. Hij of zij weet direct wat er – qua proces – wordt verwacht en iedereen weet daarmee ook op welke manier een bepaald resultaat wordt gerealiseerd.

De binnen MN gebruikte ontwikkel en beheer processen kun je hier vinden op MN Connect.