Veilig personeel

Dagelijks maken we gebruik van allerlei vervoersmiddelen en vertrouwen we erop dat deze ons naar onze bestemming brengen. Of je nou op vakantie gaat naar een Spaanse Costa, een afgelegen dorp in Scandinavië of naar een natuurpark in

de Verenigde Staten. Maar ook je fiets, je auto of het openbaar vervoer waarmee je naar je werk gaat. Toch lezen en horen we regelmatig in de nieuws dat ons vertrouwen wordt geschaad. Of het nu gaat over de rekening voor de reparatie van de auto of over de integriteit van autofabrikanten.


Waar we op bouwen is de deskundigheid en integriteit van de partij waar we zaken mee doen en niet zelden afhankelijk van zijn. Als je auto mankementen heeft of gewoon de onderhoudsbeurt ondergaat: “De garage zorgt ervoor dat je auto deskundig en professioneel wordt onderhouden tegen de afgesproken prijzen. En dat je auto echt zo schoon is als wij verwachten als milieubewuste mensen.”

Je vertrouwt erop dat de autofabrikant, het garagebedrijf zelf, de monteurs, de financiële administratie en indirect ook op de leverancier van de onderdelen doen wat ze zeggen met de deskundigheid die daarbij nodig is.


Dat begint al bij de fabrikant die een betrouwbare auto levert die aan specificaties voldoet en het garagebedrijf de dienstverlening biedt die je nodig hebt om de auto veilig te houden. Hiervoor moeten de garagebedrijven zorgen dat hun personeel goed opgeleid is om de auto goed te kunnen repareren of te onderhouden. Je verwacht ook dat alleen die onderdelen vervangen worden waarvan dat nodig is omdat het voorgeschreven is of omdat ze echt kapot zijn.

Je vertrouwt erop dat de rekening klopt en dat als je toch niet tevreden bent je klachten opgepakt worden en naar tevredenheid wordt afgehandeld.


Dit gaat ook op voor het vertrouwen dat de opdrachtgevers of de deelnemers en verzekerden van onze opdrachtgevers hebben in onze deskundigheid en integriteit. Zij vertrouwen erop dat we goed opgeleid zijn om de diensten goed uit te voeren, van het beheren en beleggen van de gelden tot het berekenen en uitkeren van de pensioenen of claims. En dat de bediening aan de telefoon of de verwerking van de gegevens ook juist, correct en vertrouwelijk is en uiteindelijk ook tegen redelijke kosten.


Vanuit informatiebeveiliging misschien niet de meest logische plek, maar wij als personeel zijn een belangrijke schakel in het waarmaken van deze verwachting. Informatiebeveiliging gaat dan ook niet alleen over techniek. Informatiebeveiliging raakt ook de processen binnen de bedrijfsvoering en ook ten aanzien van de mensen die deze processen uitvoeren zijn er maatregelen. Awareness creëren, zoals bijvoorbeeld met de escaperoom van vorig jaar, is hier een voorbeeld van.


Dit hoofdstuk binnen het informatiebeveiliging beleid gaat echt over ons, de mens. Dat betekent dat het hebben van de juiste opleidingen en het bijhouden van de kennis, maar ook je integriteit onderdeel is van een controle die wij moeten doen om invulling aan wet- en regelgeving te geven. Zo moeten we zicht hebben op sleutelfuncties of unieke personeelsleden met unieke kennis, ervoor zorgen dat kennis wordt geborgd en wordt gedeeld en dat de bezetting op formatie blijft.