"Medezeggenschap maakt besluitvorming echt beter"


In 2018 volgde Norbert Hoogers René van de Kieft op als bestuursvoorzitter van MN. De OR kreeg te maken met een nieuwe gesprekspartner en dat was even wennen, van beide kanten. OR-voorzitter Ramon van Steekelenburg kijkt samen met Norbert terug op een krap jaar samenwerking. Wat hebben ze van elkaar geleerd? Hoe pakte de nieuwe combinatie van leiderschapsstijl en organisatiekenmerken uit? Kijk en luister mee met hun persoonlijke ervaringen.