"De OR heeft aangegeven dat een meer zelfstandige positie van IV wenselijk is als we kijken naar onze uitdagingen op het gebied van informatietechnologie"


Wim Kuiper legt uit dat de OR blij is met de komst van een afzonderlijke portefeuillehouder voor ICT door een uitbreiding van het Executive Committee. De OR zou de OR niet zijn, als hij ook niet een aantal punten onder de aandacht van de bestuurder had gebracht die de komende tijd zorg verdienen.

De dossiers binnen het thema Topstructuur waren:

  • uitbreiding en portefeuilleverdeling Executive Committee
  • benoeming voorzitter Executive Committee
  • benoeming Chief Financial & Risk Officer
  • benoeming lid Raad van Commissarissen