Een jaar in cijfers

De Ondernemingsraad presenteert zoals gebruikelijk zijn verslagjaar in thema's. Je kunt door het verslag heen bladeren met de links-rechts pijltjesknop of direct naar een thema van jouw keuze gaan. Per thema vind je de dossiers waarbij de OR betrokken was in dit verslagjaar. De OR-leden lichten opmerkelijke zaken persoonlijk toe in videoboodschappen. Tot slot ‒we zijn niet voor niets een dataverwerkend bedrijf‒ vat de OR het jaar samen in een aantal typerende kengetallen.

Organisatiewijziging

Topstructuur

Vers bij de OR