Kijk in de keuken bij het ambtelijk secretariaat

Chantal en Miranda, jullie zijn de ambtelijk secretarissen van de Ondernemingsraad. Dat klinkt best stoffig.

“Maar dat is het helemaal niet hoor!" maakt Miranda direct aan het begin van het interview duidelijk." Mensen denken vaak dat wij alleen secretarieel werk doen maar we doen veel meer dan dat. Je zou ons ook OR-adviseurs kunnen noemen. We staan de OR-leden bij met raad en daad en begeleiden hen bij de afhandeling van vaak complexe dossiers. In onze rol als adviseurs staan wij vooral langs de zijlijn. We sturen op het proces en blijven weg van inhoudelijke discussies. De OR-leden bepalen de richting en wij bewaken de koers.”


Chantal valt haar naaste collega bij: “Nee, saai of stoffig is het ambtelijk secretariaat zeker niet. Het leuke aan onze rol is dat wij onze jarenlange ervaring en kennis kunnen inzetten in samenwerking met 13 OR-leden die hun eigen achtergrond en ervaring meebrengen. Om vervolgens samen successen te behalen, dat maakt het écht leuk.”


“Wij zijn yin en yang: heel verschillend maar wel complementair.”

De samenwerking tussen jullie twee zit wel goed hè?

Miranda reageert ad rem: “We zijn yin en yang: heel verschillend maar wel complementair. We geven elkaar telkens andere inzichten. Zo houden we elkaar scherp en vult de een de ander aan.” Chantal legt uit: “Ik zit vaker bovenop het bewaken van het proces, ben analytisch ingesteld en werk graag met cijfers. Miranda is taalkundig onderlegd, ze kan goed schrijven. Zij is ook sfeergevoelig en let dus scherp op de onderlinge verhoudingen binnen de OR.”


Miranda: “Dat klopt. Ik vind het belangrijk dat zaken in openheid besproken kunnen worden binnen de OR. En ik ben ook heel zorgvuldig als het op de communicatie met de overige collega’s aankomt. Wat de OR naar buiten brengt moet 100% juist zijn, voor het behoud van de geloofwaardigheid.” Hoe verschillend ook hun karakters en interesses, Chantal en Miranda zijn allebei gericht op samenwerking en slagen erin een ontspannen werkomgeving te creëren. Dit bevordert een prettige sfeer binnen de OR en zorgt voor de ruimte om drijfveren te volgen en talenten te benutten.


De OR wisselt om de drie jaar van samenstelling. Wat doet dat met jullie?

Chantal: “Ja, dat is natuurlijk altijd weer een spannend moment voor ons. Wie komen er deze keer bij elkaar? Het zijn collega’s vanuit heel verschillende onderdelen van de organisatie die met elkaar gaan samenwerken. In het begin is dat altijd even wennen, ook voor ons.”

Miranda: “Die verschillen binnen het team zijn een uitdaging ja.”

Chantal: “Je moet er samen de schouders onder zetten om het team te laten draaien.”

Miranda: “Vooral bij de start van een nieuwe OR pakken wij onze coachende rol om de samenwerking te bevorderen. Sommige leden gaan voor een tweede termijn, dus de OR is vaak een mix van ervaren spelers en nieuwkomers. Wij zijn dan scherp op de werkverdeling zodat je niet steeds dezelfde groepjes ziet ontstaan. Wij koesteren de verschillen in persoonlijkheid want die zijn allemaal nodig voor de brede vertegenwoordiging die de OR hoort te zijn.”


Chantal: “Dat ben ik steeds meer gaan waarderen de afgelopen tijd. Door die diversiteit leer je met elkaar én van elkaar. De samenwerking is voor ons geslaagd als er enerzijds een goeie discussie plaatsvindt en anderzijds de OR er met elkaar uitkomt. Het doel is toch dat de OR in gezamenlijkheid een gedragen advies kan geven aan Norbert Hoogers, die als bestuurder het eerste aanspreekpunt is voor de OR.”


“De verschillen in persoonlijkheid koesteren wij.”

Waar word je blij van in je werk?

Miranda: “De successen die je als team kunt behalen. Dat je vanuit medezeggenschap iets goeds kunt doen voor de mensen en voor het bedrijf. Dat vind ik een uitdaging.”


Chantal: “We werken met het team al een tijd ‘agile’ en daar hebben we met elkaar mooie stappen in gezet. Zo hebben we de OR verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd. Stakeholders staan nu aan ons bureau voor vragen, collega’s weten ons te vinden.”


Eensgezind: “De afgelopen jaren hebben wij samen hard gewerkt om meer draagvlak en vertrouwen te creëren, zowel binnen de OR als binnen MN. Wij hebben dat draagvlak nodig om ons werk goed te kunnen doen. We mogen nu wel zeggen: het ambtelijk secretariaat staat als een huis! Een huis dat we de komende periode weer een beetje mooier kunnen gaan maken. En daar zijn we trots op.”


“Het ambtelijk secretariaat staat als een huis.”

Wat kunnen we de komende drie jaar van de OR verwachten?

Chantal: “Knallen.”

Miranda: “Ik dacht precies hetzelfde.”

Chantal: “Ik wist het.”

Miranda: “Nee echt? ! Ja, er zijn belangrijke wijzigingen op komst.”

Chantal: “Als je het strategisch kader leest dan weet je dat we aan de bak moeten met zijn allen.”

Miranda: "En de eerste stap is de nieuwe OR op de rit krijgen."


Knallen dus.