“Dat kost mij te veel tijd.”
“Wat weet ik nou over OR-onderwerpen?”
“Ik denk dat het niet helpt.”

OR-leden nemen vooroordelen weg bij collega's

De markt op voor nieuwe leden


"Vier uur per week; meer dan je denkt; en echt, het helpt.", vat OR-lid Bianca Vink haar reactie samen op drie veelgehoorde bezwaren tegen deelname aan de Ondernemingsraad. Zij bemensde samen met haar OR-collega's twee dagen de campagnekraam van de OR bij het bedrijfsrestaurant en ging in gesprek met voorbijgangers. "We daagden hen uit na te denken over OR- en andere onderwerpen met een draai aan het quizvragenrad. Daaruit bleek dat er aardig wat misverstanden leven over de Ondernemingsraad."

Zo kwam onder meer naar voren dat collega's zich afvragen wat zij kunnen toevoegen aan medezeggenschap. Ze denken dat ze specifieke kennis nodig hebben om OR-lid te kunnen zijn. "Het feit dat je werknemer bent bij MN is al genoeg reden om OR-lid te willen zijn en mee te praten over onderwerpen waar je dagelijks mee te maken hebt.", aldus Bianca. "Ieder talent is daarbij waardevol: de een kan zijn gedachten goed onder woorden brengen, de ander durft creatief te denken en te komen met originele invalshoeken, weer een ander heeft oog voor de groepsdynamiek."


Een paar vragen van het quizrad waarop je elders in dit magazine de antwoorden kunt vinden:

Wat is de zittingstermijn van een OR-lid?

Wie mogen gekozen worden in de OR?

Kun je je verder ontwikkelen als OR-lid?

Hoeveel leden telt de OR van MN?