Ons interne pensioen 1-2-3


MN lanceert een slim ‘productmodel MN Pensioenen’ dat rekening houdt met het totale krachtenveld van onze branche; alle waarheden in 1 totaalplaatje. We nemen alle productspecificaties, parameters en rekenregels en koppelen dit aan wetgeving. Zo wordt het voor ons straks makkelijker om de impact van een wetswijziging of CAO-wijziging te bepalen.

MN zal ervoor zorgen dat dit handige productmodel kan worden benaderd binnen de organisatie. Overigens zal dit toegankelijk gemaakt worden via een lagenstructuur, vergelijkbaar met Pensioen 1-2-3. Op die manier kunnen we ook de fondsen en sociale partners effectiever ondersteunen bij het overwegen van bijvoorbeeld CAO-wijzigingen en de effecten die het heeft op de pensioenen.

Eerst Koopvaardij, daarna PMT en PME

Het initiatief voor dit model komt voort uit de Nieuwe Pensioen Stroom (NPS). Binnen de NPS werd eerder gewerkt aan een productmodel van GroupLife. Die hebben een brede invulling waarin bijna de hele pensioentak van Nederland past qua productspecificaties. Maar die complexiteit maakte het ook ingewikkeld. Met het pakket ProductXpress, dat MN al in huis had, gaan we nu zelf aan de slag. Eerst leggen we de regeling vast van Koopvaardij, daarna volgen PMT en PME.

Vaarwel persoonlijke Excel-sheets

Dankzij dit productmodel kunnen we ook eindelijk het eigenaarschap rondom de rekenregels en parameters duidelijk beleggen, iets wat voor Advies en Actuariaat tot op heden nooit mogelijk was. En MN is beter voorbereid op de toekomst. Hoewel het waarschijnlijk nog een grote uitdaging wordt om dit productmodel als enige waarheid te gaan beschouwen en bijvoorbeeld alle persoonlijke Excel-sheets vaarwel te zeggen.

Grafische weergave van het Productmodel MN Pensioenen