Karst verklaart: innovatie


Door Karst Overwijk

M’nsen magazine vroeg Karst Overwijk om zich eens helemaal onder te dompelen in het fenomeen ‘innovatie’. Wat is het precies? Welke soorten innovaties zijn er? En wat is van belang voor MN en de branches waarvoor wij actief zijn? Karst verklaart…

Bij innovatie denk je al snel aan ingewikkelde technieken en prachtige uitvindingen. Toch hoeft innovatie niet altijd zo groots en ingewikkeld te zijn. Innovatie betekent letterlijk ‘vernieuwing’. Daarbij kan het gaan om vernieuwing van een product maar ook van een dienst.


Er zijn wel 10 soorten innovatie te benoemen. Daarbij is er een tweedeling tussen technologische en niet-technologische innovaties. Productinnovatie is wel de meest bekende technologische innovatie. Denk daarbij aan de Senseo of Nespresso die al in veel huishoudens het filterkoffieapparaat heeft verdrongen. Maar er zijn dus ook niet-technologische innovaties.

Wat is dan niet-technologische innovatie?

Denk eens aan financiële innovatie. Afgelopen jaren zijn veel van onze bankzaken verhuisd van de balie naar internetbankieren bij ons thuis of zelfs onderweg. En marktinnovatie: een bedrijf als bol.com dat ooit begonnen is met onlineverkoop van boeken en op enig moment zich op een veel grotere markt heeft gericht waardoor je er nu ook voor computers, sierraden, speelgoed en nog vele andere productcategorieën terecht kunt.


Organisatie-innovatie hebben we zelf al ervaren door Het Nieuwe Werken. Dat stimuleert om slimmer en efficiënter te werken, onafhankelijk van tijd en plaats, bijvoorbeeld het thuiswerken. Vergeet ook niet de LEAN-initiatieven, waarbij we ons zijn gaan richten op het elimineren van verspillingen in de processen en daarmee maximale toevoegde waarde voor de klant creëren.

Hoe innoveren de sectoren waarvoor wij actief zijn?

Sinds 2014 zijn er in Nederland 35 fieldlabs actief. Een fieldlab heeft als doel om in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere relevante stakeholders nieuwe technologieën en nieuwe bedrijfsprocessen/ innovaties te ontwikkelen, te testen, te leren toepassen, te demonstreren en verder te brengen om commercieel toe te kunnen passen. Daarnaast worden de verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid versterkt.

Een paar voorbeelden :

RAMLAB

Hoe gaaf zou het zijn als je geen A4’tjes maar metalen scheepsonderdelen uit de printer kon halen? Bij RAMLAB gebeurt dat al. Het fieldlab biedt bedrijven de mogelijkheid om gezamenlijk op grote schaal, relatief snel en gecertificeerd metalen onderdelen en eindproducten op verzoek te 3D-printen. Het fieldlab heeft samen met Damen Shipyards gewerkt aan een wereldprimeur: er is een 3D-geprinte schroef van maar liefst 1,5 meter in doorsnede gemaakt voor een sleepboot van Damen. Als dat al mogelijk is, wat staat ons dan nog meer te wachten!

Flexible Manufacturing

Afnemers stellen steeds meer eisen waardoor fabrikanten van high-tech producten steeds vaker verschillende en complexe producten, met laag volume, tegen zo laag mogelijke kosten moeten zien te produceren. Dit fieldlab werkt onder meer aan een pilot voor het robotiseren van enkelstuksproductie en is gericht op het verkorten van de benodigde programmeer- en omsteltijd. Daarnaast ontwikkelde het fieldlab een flexibele assemblagecel waarin mensen en robots kunnen samenwerken. De operator wordt daarbij ondersteund door Augmentented Reality (AR) werkinstructies die hem door een slimme beamer worden aangereikt. Deze wijst de te monteren onderdelen aan, maar herkent ook de bewegingen van de operator en wijst op eventuele fouten. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller leren en werken, maken minder fouten en kunnen moeilijker montagewerk doen! Bekijk de video voor een korte impressie.

Last minute collision avoidance

Tot slot nog een innovatie uit de maritieme sector. (Goed, geen onderdeel van een fieldlab maar wel net zo inspirerend.) Welke manoeuvre kan een schip het beste maken om de botsing te voorkomen? Stuurboord of bakboord uitwijken, achteruitslaan of juist versnellen? In een vaak stressvolle situatie moet de bemanning een duidelijk en eenduidig advies krijgen om de botsing te voorkomen.


De manoeuvreermogelijkheden van het eigen schip zijn bekend. De plaats en beweging van het andere schip of schepen zijn bekend of kunnen voorspeld worden. En ook de beschikbare ruimte om te kunnen manoeuvreren is bekend via de digitale zeekaarten. Last Minute Collision Avoidance geeft advies wat te doen om de botsing te voorkomen maar uiteindelijk blijft de bemanning natuurlijk wel verantwoordelijk en neemt zij de beslissingen en moet zij de juiste opdrachten uitvoeren om het schip bij te sturen.

MN en innovatie

Binnen MN hebben we het afgelopen jaar ook geïnnoveerd door inzet van Robotic Process Automation. Bij Pensioenen en Verzekeringen werken inmiddels 3 virtuele medewerkers die herhalende, arbeidsintensieve handelingen overnemen van een aantal administratieve processen. Hierdoor hebben onze eigen medewerkers meer tijd om zich toe te leggen op werkzaamheden waar niet of nauwelijks aan wordt toegekomen.


Innovatie betekent dus niet per definitie dat mensen overbodig worden, maar zorgt er vooral voor dat we efficiënter kunnen gaan werken. Hierdoor kunnen we juist dat verschil maken en zorgen voor verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.