Duurzame impact maken

Door Karlijn van Lierop, Director Responsible Investment MN

In Groei vertellen we persoonlijke verhalen of visies van MN’ers. Deze keer Karlijn van Lierop, Director Responsible Investment bij MN. Zij vertelt over haar inzet voor duurzaamheid.

Van jongs af aan heb ik de drive om de wereld iets mooier en duurzamer te maken.

Op verschillende manieren heb ik dat kunnen doen: als consultant, als wetenschappelijk onderzoeker en als duurzaamheidsmanager. Toen ontdekte ik dat je juist als belegger meer kunt sturen op verduurzaming.

Zo kwam ik terecht bij MN. De impact van MN en onze opdrachtgevers is substantieel. Onze stem doet er toe. Wij kunnen, doordat we langdurig beleggen in bedrijven, die bedrijven aansporen een duurzame koers te varen. We beleggen bijvoorbeeld in zonnepanelen en technologieën die nodig zijn om de energietransitie te versnellen. En vragen bedrijven in de kledingindustrie om hun werknemers een leefbaar loon te betalen. Daarmee dragen we echt bij aan een verduurzaming van de economie, en uiteindelijk aan een leefbare wereld voor de deelnemers als zij straks met pensioen gaan.

Vanzelfsprekend verantwoord beleggen

Inmiddels is Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) echt onderdeel van ons DNA. Vanaf het ontwerp van een beleggingsstrategie tot en met de rapportage zit het ingebakken. We voorzien onze klanten van steeds meer data over de CO2-uitstoot van de portefeuilles. We zoeken steeds naar nieuwe beleggingen die positief bijdragen aan thema’s als circulaire economie en energietransitie. Ook onderzoeken we op dit moment of de beleggingsportefeuilles in lijn zijn met de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. We hebben een fantastisch team met experts op het terrein van Verantwoord Beleggen én breder binnen Vermogensbeheer. Ik vind het iedere dag een voorrecht om hier te werken. Ik wil graag impact maken en bij MN kan dat.

Het goede voorbeeld geven

Consistentie tussen MVB en MVO is belangrijk. En logisch. MN is ervan overtuigd dat alleen beleggingen die rekening houden met sociale, maatschappelijke en milieufactoren op de lange termijn rendabel zijn. Bovendien verwachten wij van bedrijven waarin we beleggen dat ze nadenken over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en rol. Dus moeten we zelf het goede voorbeeld geven en de effecten van ons handelen op maatschappij en milieu kunnen verantwoorden. Hoe? Door onze kernactiviteiten duurzaam en bestendig in te richten. Zodat we op lange termijn ons bestaansrecht – onze license to operate – behouden.

“Ik wil graag impact maken en bij MN kan dat.”

Maak MVO iets van jezelf

Pensioenen voor 2 miljoen mensen uitkeren is een grote maatschappelijke opgave. Net als de zorg voor onze beleggingen. Als je nadenkt over de concrete invulling van MVO, dan vind ik het persoonlijk mooi om daarbij aan te sluiten bij de identiteit van onze opdrachtgevers en de achterban. We doen al veel. Denk aan alle initiatieven vanuit Facilities en ons duurzame inkoopbeleid waarbij onze leveranciers ook worden gescreend op MVO. Daarin houden we rekening met sociale en milieufactoren. Deze initiatieven draag ik een warm hart toe. Met elkaar kunnen we die verder uitbreiden. Tot slot vind ik het belangrijk dat MVO echt iets is van alle MN-collega’s. Waar kun je zelf het verschil maken? Als individu of in een collectief? Laten we samen nadenken over hoe we meer impact kunnen maken!