Verandering door het nieuwe pensioenakkoord

Verandering door het nieuwe pensioenakkoord

We leven langer, de arbeidsmarkt is veranderd en werknemers wisselen vaker van baan. Dit zijn een paar redenen voor de overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden om de huidige pensioenregels aan te passen.

De plannen zijn vastgelegd in het nieuwe pensioenakkoord, maar moeten nog worden uitgewerkt. Alleen het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd is al zeker en gaat op 1 januari 2020 in.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Tot 2022 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd tot 67 jaar in 2024. Na 2024 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Elk jaar dat we langer leven, gaat de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog. Dat is nu nog met 1 jaar. Een minder snelle stijging dus. We geven u een overzicht van de AOW-leeftijden tussen 2020 en 2024.


STREAMER

Overzicht van de nieuwe AOW-leeftijden:

(hier komt de tabel)


Wilt u weten wanneer u waarschijnlijk AOW krijgt? Maak hier een berekening.

3 jaar eerder met pensioen

Veel werknemers, juist ook werknemers met een lager inkomen, willen eerder kunnen stoppen met werken. Daaraan proberen de partijen in het pensioenakkoord tegemoet te komen. In het huidige plan spelen werkgevers een belangrijke rol. Zij krijgen de mogelijkheid om werknemers vóór hun pensioen een uitkering te geven van zo’n € 19.000 bruto per jaar. Deze uitkering kan maximaal 3 jaar duren. Dit bedrag komt ongeveer overeen met een netto AOW-uitkering. Zou de werkgever dit nu doen, dan moet hij over dat bedrag een boete betalen: de heffing op vervroegde uittreding. Gaat dit plan door, dan verdwijnt deze boete.

Zwaar beroep? Omscholen of eerder stoppen

Door omscholing naar lichter werk, moet het voor meer mensen mogelijk worden om gezond de AOW-leeftijd te halen. Ook komen er mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Bijvoorbeeld door extra verlof te gebruiken. De werkgevers en vakbonden maken de komende 5 jaar afspraken over ‘zware beroepen’ en hoe eerder stoppen met werken wordt geregeld. Het kabinet stelt hiervoor door de komende jaren extra miljoenen euro’s beschikbaar. En past de huidige boete voor werkgevers aan. Een boete die zij nu moeten betalen om werknemers eerder te kunnen laten stoppen met werken.


STREAMER

Flexibeler door 10% op te nemen voor andere doeleinden

In de toekomst wordt het mogelijk om maximaal 10% van uw pensioen in één keer op te nemen. Gaat dit door, dan ontvangt u dit bedrag op de dag dat uw pensioen ingaat. U mag zelf weten wat u met dat geld doet. U kunt aflossen op uw hypotheek, uw huis verbouwen, of een mooie reis maken. Houdt er wel rekening mee dat uw maandelijkse pensioenuitkering omlaag gaat, omdat u al een gedeelte van uw pensioengeld opneemt.