Jaarverslagen 2018

Het verkorte jaarverslag van PMT is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld en biedt u een vrij geformuleerde samenvatting van de jaarverslagen van PMT over 2018. Desondanks aanvaardt PMT geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen. Evenmin aanvaardt PMT aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan als gevolg van gebruik van de vermelde informatie en gegevens. Het PMT algemeen jaarverslag 2018 is in alle gevallen leidend. Bent u benieuwd naar de volledige jaarverslagen over 2018? Kijk hier: