Samen werken op afstand

Over vertrouwen en verantwoordelijkheid

Door Ramon Steekelenburg  en Jan-Paul Lottering

Jan-Paul, wat een vreemde omstandigheden. Het idee, bij de voorbereiding van het magazine, was dat wij op afstand samen een voorwoord zouden schrijven.

Niet alleen over samenwerking. Maar ook ter illustratie van samenwerking. En toen werd samenwerken op afstand behalve een experiment ook bittere noodzaak. Wat zijn kernwoorden die wat jou betreft een succesvolle samenwerking typeren?

Samenwerken, dat is de rode draad in deze editie van M’nsen. Ramon van Steekelenburg (Fiduciair Manager Klantportefeuille) en Jan-Paul Lottering (Unit Manager IV) schrijven ter illustratie samen het voorwoord. Over samenwerking, in samenwerking.

Jan-Paul Lottering (JL) Heel apart, Ramon. Naast al het leed van de coronacrisis heb ik ook iets moois ontdekt. Ik wilde namelijk sowieso al schrijven dat vertrouwen essentieel is in samenwerken. En kijk nu. Samenwerken is elkaar helpen en meewerken. Samenwerken is daarom ook dialoog voeren, zodat je elkaar sterker en beter kunt maken. Openstaan voor reflectie hoort er dus bij, maar het begint echt bij vertrouwen hebben in elkaars kunnen. Werken vanuit het MN-belang met deelnemer en werkgever voorop, zodat samenwerking leidt tot betere performance. In crisistijd komen al die dingen extra op scherp te staan. We zien waar het echt om draait, ook binnen MN.

Ramon van Steekelenburg (RS) Mooi gezegd. Voor mij is samenwerking ook eigenaarschap pakken. Niet: jullie. Niet afschuiven. Maar denk in wij-vorm. Je afvragen wat je eigen verantwoordelijkheid is.

(JL) Ik denk ook aan een gemeenschappelijk doel. Samenwerking gaat zoveel gemakkelijker wanneer je hetzelfde doel nastreeft, in plaats van ieder zijn eigen doel. Ook dat zie je in de samenleving heel scherp nu.

(RS) Wanneer we dat bij elkaar brengen, kunnen we dus zeggen dat samenwerken gaat over het nastreven van een gemeenschappelijk doel, waarbij eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid pakt om hier aan bij te dragen.

(JL) Ja, en vertrouwen is hierbij essentieel! Hoe creëer jij vertrouwen?

(RS) Voor mij komt vertrouwen voort uit elkaar willen begrijpen. Doorvragen om het standpunt van de ander echt te doorgronden. En wanneer dit standpunt dan afwijkt, dit ook te respecteren. We zijn allemaal verschillende mensen met diverse invalshoeken en drijfveren. Wanneer we daarnaast het gemeenschappelijke doel voor ogen houden, dan moet een succesvolle samenwerking ontstaan. En dat is wat we willen. Want samen voelt en is sterker!

Zeg Jan-Paul, we moeten afronden. Ik wilde nog zeggen dat deze editie van M’nsen mij nieuwe inzichten geeft over samenwerking. Op fysieke afstand, maar ook tussen mensen die ogenschijnlijk niet direct iets met elkaar te maken hebben.

(JL) Inderdaad. Ik hoop dat deze bijdragen ons helpen om graag en goed samen te werken. Instinctief of heel bewust op vaardigheden bouwend. Op afstand of samen in de Zilveren Toren. In voor- en tegenspoed.

“Voor mij komt vertrouwen voort uit elkaar willen begrijpen.”