Best MVO-practice: De sociale impact van ABN AMRO

Ruben Zandvliet is social sustainability advisor bij ABN AMRO

In Toekomst kijken we naar buiten, naar een wereld die in ontwikkeling is. Dit keer een best practice van een succesvolle duurzame strategie.

MN’ers noemden sociale impact als aandachtsgebied in de MVO-enquête.

Ruben Zandvliet, social sustainability advisor bij ABN AMRO, vertelt daarom over Sociale impact, een van de drie pijlers van de duurzame strategie van de bank.

Welke MVO-thema’s heeft ABN AMRO gekozen?

‘De term MVO gebruiken we niet meer omdat dit voor veel mensen klinkt alsof het filantropie is. Bij ons is de strategie opgezet vanuit het bedrijfsmodel, dus vanuit de vraag hoe wij geld willen verdienen. De belangrijkste pijler hiervan is ‘accelerating the sustainability shift’ en gaat voor ons om toekomstbestendigheid. We zijn dus van een duurzaamheidsstrategie naar een duurzame strategie gegaan, geïntegreerd in de strategie van de bank als geheel. We hanteren 3 focusgebieden: Klimaatverandering, Circulaire economie en Sociale impact. Bij Sociale impact gaat het om mensenrechten, sociaal ondernemerschap, diversiteit en inclusie. Als Social sustainability advisor richt ik mij specifiek op mensenrechten.’

Ruben Zandvliet

Waarom kozen jullie voor een duurzame strategie?

‘De aandacht hiervoor kwam zowel vanuit de medewerkers als vanuit de Raad van Bestuur. De betrokkenheid van onze medewerkers is bijvoorbeeld zichtbaar in appgroepen waarin zij informatie delen over duurzaamheid, gelinkt aan hun werk. Dat is een continue brainstorm over wat we als bank kunnen doen, bijvoorbeeld in de energietransitie. Ook speelde onze vorige CEO, Kees van Dijkhuizen, al direct vanaf het eerste jaar van zijn termijn een grote rol in de aandacht hiervoor. Beslissingen over strategie worden natuurlijk genomen in de top van het bedrijf, maar het draagvlak onder medewerkers is bepalend voor het enthousiasme en de snelheid waarmee het wordt uitgevoerd.’

Waarom is aandacht voor mensenrechten zo belangrijk voor ABN AMRO?

‘Wij zijn de bank voor 5 miljoen particulieren. Bovendien hebben we wereldwijd 20.000 medewerkers, ook in landen waar bijvoorbeeld vakbondsrechten minder vanzelfsprekend zijn en waar arbeidsvoorwaarden minder goed zijn. Of denk aan landen waarbij de situatie voor de LHBT+-gemeenschap gevaarlijk is. We huren mensen in via uitzendbureaus of andere dienstverleners. Ook voor hen willen we voorkomen dat arbeidsrechten worden geschonden. Vanuit onze werkzaamheden kunnen we invloed uitoefenen en directe impact bereiken. Daarnaast hebben we 400.000 zakelijke klanten met wie wij in direct contact staan en die wij bijvoorbeeld vanuit onze rol als kredietverstrekker ook kunnen aanspreken.’

Sociale impact en mensenrechten zijn brede thema’s. Hoe breng je focus aan?

‘We baseren ons op de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. Een van die principes is dat je mag, en soms ook moet prioriteren. Wij kijken naar ‘the most salient human rights issues’. Voor ‘salient’ heb ik nog niet echt de juiste Nederlandse term gevonden. Het gaat om de grootste negatieve impact die we als bank zouden kunnen veroorzaken. Die issues kunnen per rol verschillen. Voor onze particuliere klanten staan privacy en toegang tot financiële dienstverlening, bijvoorbeeld voor ouderen, bovenaan. Vanuit onze kredietverlening richten we ons internationaal onder meer op een leefbaar loon en landrechten.’

“Vanuit onze werkzaamheden kunnen we invloed uitoefenen en directe impact hebben.”

Circl Gebouw Amsterdam

ABN AMRO heeft de aandacht voor mensenrechten doorgevoerd in de gehele bedrijfsvoering. Hoe hebben jullie dat aangepakt?

‘In 2016 publiceerden we ons eerste mensenrechtenrapport. Dit brengen we nu iedere 2 jaar uit. Daarin benoemen we de belangrijkste mensenrechten en beschrijven we wat wij hieraan doen. Alleen al het proces om tot dit rapport te komen, leidt tot inzichten en goede nieuwe ideeën. Een voorbeeld van een ontdekking die we toen deden? Medewerkers in een kantoor in Azië bleken een arbeidsovereenkomst te moeten tekenen waarin ze beloven geen lid te worden van een vakbond. Dat was daar blijkbaar heel normaal voor een arbeidsovereenkomst, maar is voor ons natuurlijk bepaald niet wenselijk.’

Hoe zorgen jullie ervoor dat de gehele organisatie ook goed betrokken blijft?

‘Een vaste groep collega’s werkt aan nieuwe plannen. Ieder kwartaal organiseren we voor alle collega’s een (online) event onder de titel ‘Vijftig Tinten Groen’ over een thema uit de strategie. We hebben een e-learningomgeving die we nog verder willen verbeteren en ‘de Circl Academy’. ‘Circl’ is ons circulaire paviljoen, waar van alles op het gebied van duurzaamheid wordt georganiseerd. Voor en door medewerkers maar ook vaak door externen. Circl Academy is de nieuwste aanwinst. Het doel is om voor de gehele organisatie trainingen te ontwikkelen.’

Je werkt nu 4 jaar bij ABN AMRO. Waar ben je, als je terugkijkt, het meest trots op?

‘Allereerst ben ik trots op de externe erkenning voor ABN AMRO als een bank die aandacht heeft voor mensenrechten. We waren de eerste bank met een mensenrechtenrapport. We wonnen daarvoor de innovatieprijs van de Transparantiebenchmark. Ook ben ik trots op onze bijdrage aan het Bankenconvenant.