De MVO-werkgroep over de resultaten van de survey

Heb jij in mei jouw mening gegeven over MVO? Bekijk de uitkomsten van de survey, maak kennis met de MVO-werkgroep en lees hun reacties op de peiling.

448 MN’ers hebben gereageerd!

Gaby

Om te beginnen

MN kiest voor een integrale benadering van MVO. Dat betekent dat we de drie P’s (People, Planet & Prosperity) evenwichtig willen laten terugkomen in het beleid. En dat was ook gelijk het dilemma bij het invullen van de survey, geeft Gaby Neijndorff aan. ‘Kiezen uit verschillende onderwerpen bleek moeilijk, want alle onderwerpen zijn immers belangrijk. Het doel van de survey was te achterhalen waar MN accenten kan leggen, natuurlijk zonder de rest uit het oog te verliezen.’ Hier lees je de rode draad.

Waar denk je aan bij MVO?

15%

Zorgen voor de planeet

10%

Duurzaam inkopen

9%

Beter milieu begint bij jezelf

8%

Energiebesparing

8%

Gelijkheid/inclusiviteit

Cynthia

Arjen

Associaties en drijfveren

Collega’s associëren MVO het meest met de thema’s duurzaamheid, milieu en planeet. Verschillende werkgroepleden vinden daarin ook hun drijfveer om zich in te zetten in de MVO-werkgroep. Cynthia Mezach wil haar drie kinderen bewustmaken van hun gedrag en de sporen die een mens achterlaat. Zij doet dat vanuit een positieve insteek. ‘Ik vind het belangrijk dat we aardiger zijn voor elkaar en de natuur.’ Myriam van Wegen, net gestart in de werkgroep, sluit zich daarbij aan. ‘Het is mooi om op deze manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van mensen: onze collega’s en de rest van onze maatschappij. Samen kunnen wij veel dingen bereiken binnen MN en daarbuiten, ook op het gebied van milieu.’ Ook Arjen van ’t Klooster ziet grote urgentie in de zorg voor de natuur en hoopt dat we het tij nog kunnen keren. ‘Wij maken de aarde en het leven daarop kapot en zijn de laatste generatie die er wat aan kan doen. Ik wil mij inzetten voor een betere leefwereld voor mijn dochter.’ Daarom is hij blij met MN’s missie: een goed pensioen in een betere wereld. ‘Via de primaire processen van MN, dus van Pensioenen, Verzekeren en Vermogensbeheer/MVB maken we de grootste impact. Het sociale gezicht van MN kunnen we nog verder vormgeven, vanuit het sterke maatschappelijke profiel dat MN al heeft,’ vult Gaby aan. Dat legt gelijk de link naar onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit, wat voor zowel Arjen, Gaby als Franck Erkens bij MVO hoort. ‘En dat alles met medemenselijkheid in het vizier,’ zegt Franck.

Welke MVO-thema’s zijn voor jou belangrijk?

15%

Arbeidspraktijk

10%

Milieu: Klimaatneutraal

9%

Milieu: Circulair

Dorien

Franck

Duurzame inzetbaarheid

In de survey werd gevraagd welke thema’s collega’s voor MN het belangrijkst vinden. De arbeidspraktijk - duurzame inzetbaarheid - eindigde bovenaan. Werkgroepleden zijn blij om dat terug te zien in de enquête. Te beginnen met Dorien van Drunen, die haar persoonlijke drijfveer in dat thema vindt. ‘MN kan nog veel doen om medewerkers duurzaam te ontwikkelen, zodat iedereen met plezier kan blijven bijdragen. Juist die sociale kant wordt in de survey veel genoemd en veel collega’s hebben vaak de moeite genomen om daar suggesties bij te geven.’ Franck ziet in de grootscheepse reacties een sensitieve organisatie, met oog voor het grotere geheel. ‘Collega’s die ik spreek willen een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat biedt mooie kansen.’ Louise Kranenburg concludeert dat ook: ‘MN is bij uitstek een maatschappelijk georiënteerde en sociale organisatie. Ik zie om me heen dat collega’s in hun persoonlijke leven bewuste keuzes maken.’ Voor Gaby is dit resultaat aanleiding om in het MVO-beleid zoveel mogelijk aansluiting te zoeken tussen onze kernactiviteiten en de financiële en maatschappelijke behoeften van mensen in verschillende leeftijden. ‘Daar liggen onze kennis en vaardigheden en kunnen we het verschil maken.’

Bij welk van deze thema’s hebben we het meest te verbeteren?

15%

Arbeidspraktijk

14%

Maatschappelijke betrokkenheid

11%

Milieu: Klimaatneutraal

Myriam

Viktorija

Work-life balance

Inclusiviteit is waarborgen van gelijke kansen voor bijvoorbeeld jonge medewerkers, vindt Viktorija Veljanoska. ‘Daarmee moet MN aan de slag. We moeten collega’s meer ruimte geven om hun work-life balance zelf in te richten. Bovendien wil ik graag dat we beter kijken naar de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor jonge medewerkers.’ Zij vertegenwoordigt YoungMN in de werkgroep. ‘Ik zet me graag in als spreekbuis voor deze groep collega’s.’ Gaby ziet de coronacrisis als katalysator voor onder meer die betere werk/privé-balans. ‘Thuiswerken en digitaal vergaderen heeft daarop een positieve invloed, net als op het milieu. En het leidt tot kostenbesparing voor MN. Zo lijken we meerdere vliegen in één klap te kunnen slaan.’ Patronen doorbreken kan dus positief uitpakken. Dorien geeft daarbij uit eigen ervaring een mooi voorbeeld. ‘Ik reed altijd een leaseauto, tot ik zonder baan kwam te zitten. Toen ontdekte ik het OV en nu zou ik niet anders meer willen. Een patroon doorbreken biedt de grootste kans op het laten zien van ander gedrag. De vraag is steeds of je een bijdrage kunt leveren die je eerder misschien niet had kunnen bedenken.’

Zou je graag een bijdrage leveren aan één van deze thema’s?

43%

Ja

57%

Nee

448 MN’ers hebben gereageerd

Louise

Joyce

En nu?

Nu is natuurlijk de vraag hoe de werkgroep hiermee verder gaat. Cynthia vindt het mooi om te zien dat een groot aantal MN’ers hun e-mailadressen heeft achtergelaten om verder met de werkgroep in gesprek te gaan. ‘Dat laat zien hoe betrokken collega’s zijn.’ Arjen ziet veel mogelijkheden. ‘Op inkoop en schoner reizen kunnen we meer doen. En het is interessant om te zien dat reizen minder noodzakelijk blijkt dan gedacht. Laten we voortborduren op de positieve effecten van deze coronatijd.’ De werkgroep moet nu concreet gaan maken waar we echt iets kunnen toevoegen, vindt Louise. ‘Waar kunnen we belemmeringen opheffen, zodat collega’s zelf dat verschil kunnen maken?’ Dorien vult aan: ‘Hoe concreter hoe beter. Ik gun dat iedereen die dat wil, met dit onderwerp aan de slag kan. Dus hoe meer collega’s we betrekken hoe beter. En laten we het heel dicht bij onszelf houden.’ Daar is Viktorija het mee eens: ‘We zullen met z’n allen aan de bak moeten op het gebied van MVO. Het is belangrijk dat we collega’s bij dat gehele proces betrekken. Dus samen beleid maken en concrete acties bedenken.’ Joyce Sijbrandij, net als Myriam ook nieuw in de werkgroep, weet dat werkwijzen en gedrag aanpassen investering vraagt in tijd en energie. ‘De menselijke factor speelt daarbij een belangrijke rol. Het is mooi dat in deze werkgroep MN zo breed is vertegenwoordigd.’ Gaby is blij dat er veel concrete suggesties zijn gedaan: ‘Van ideeën voor koffiebekertjes tot ‘iets terugdoen voor de maatschappij’ via armoedebestrijding door voedselbanken en microkredieten. Daarnaast werden projecten voor eenzame gepensioneerden en arbeidsongeschikten genoemd.’ Genoeg om mee aan de slag te gaan.

De volledige rapportage van de MVO survey is te vinden op MN plaza

Gaby Neijndorff MVO Coördinator Franck Erkens Directeur Bestuursadvisering Arjen van ’t Klooster Manager FC Facilities Louise Kranenburg Analyst Responsible Investment & Governance Dorien van Drunen Directeur HR Cynthia Mezach Senior adviseur Corporate Communicatie Viktorija Veljanoska Beleidsmedewerker Public Affairs Joyce Sijbrandij Volmachtbeheerder Pensioen en Verzekeren Myriam van Wegen Operational Risk manager